Grundstein Shpk është risia më e re ndër kompanitë që operojnë në fushën e ndërtimit në tregun Shqiptar. Në mënyrën sesi punojmë, ne udhëhiqemi nga moto: ndërtimi inteligjent, lidh njerëzit. Ndaj për të qëndruar gjithmonë koherent me vlerat tona themelore, influencohemi nga menyra e punes, standartet dhe inovacionet që ofron një nga vendeve më të zhvilluara Europiane, Austria. Qëllimi ynë është të bashkojmë standardet tona të larta në lidhje me cilësinë, teknologjinë dhe efikasitetin, me çdo person të përfshirë në një projekt.

Ndërtimi inteligjent – do të thotë të përqafosh përgjegjësinë.

Si një kompani ndërtimi, ne ndërtojmë për brezat në vijim dhe i japim formë botës në të cilën jetojmë. Një qasje e qëndrueshme e biznesit është një pjesë thelbësore e përgjegjësisë sonë ndaj shoqërisë, në të njëjtën kohë që është themeli i suksesit tonë. Njohja e vlerës, ruajtja e vlerës dhe shtimi i vlerës – këto janë tre shtyllat në të cilat bazohet puna jonë.

Përgjegjësia nuk ka datë skadence.

Bashkimi i vlerave tona krijojnë identitetin e kompanisë dhe produktit që ne ofrojmë. Fryma e bashkëpunimit është jetësore vecanërisht në fushën e ndërtimit pasi suksesi në këtë fushë nuk mund të bazohet kurrë në suksesin e vetëm një individi, por e një grupi individësh profesionist, me integritet dhe inovativ.

Vlerat që na identifikojnë e për të cilat jemi krenar:

  • Profesionalizëm
  • Cilësi
  • Besim
  • Bashkepunim
  • Angazhim
  • Inovacion