Rreth Nesh

Ne ndërtojmë me dhe për njerëzit!

Grundstein Shpk është risia më e re ndër kompanitë që operojnë në fushën e ndërtimit në tregun Shqiptar. Në mënyrën sesi punojmë, ne udhëhiqemi nga moto: ndërtimi inteligjent, lidh njerëzit. Ndaj për të qëndruar gjithmonë koherent me vlerat tona themelore, influencohemi nga menyra e punes, standartet dhe inovacionet që ofron një nga vendeve më të zhvilluara Europiane, Austria. Qëllimi ynë është të bashkojmë standardet tona të larta në lidhje me cilësinë, teknologjinë dhe efikasitetin, me çdo person të përfshirë në një projekt.

8
Apartamente
në dispozicion
për shitje